De bezorging

Dynasure stuurt verschillende e-mails gedurende het bezorgproces.
Een aantal punten waaraan u deze mails kunt herkennen zijn de volgende.

– Onze e-mails bevatten altijd een link naar onze MyDynasure omgeving en Track & trace.
– De e-mail is altijd aan u persoonlijk geadresseerd en bevat informatie over uw bestelling.
– Controleer het internetadres op het slotje dat aangeeft dat we gebruik maken van HTTPS.

Category: De bezorging

Dat klopt, u ontvangt op meerdere momenten in het bezorgproces informatieve e-mails van Dynasure.

Zo ontvangt u een e-mail met een link om uw afspraak te maken, een afspraakbevestiging, een tijdsindicatie op de dag van bezorging en de vraag om een tevredenheidsenquête in te vullen.

Category: De bezorging

Voor kinderen tot 12 jaar:
Eén van de ouders of verzorgers dienen, naast het kind, aanwezig te zijn bij de ontvangstneming en te tekenen voor ontvangst van het nieuwe reisdocument. Dit moet de ouder of verzorger zijn die bij de aanvraag is opgegeven.

Kinderen van 12 jaar en ouder:
Dienen in persoon aanwezig te zijn en zelf voor ontvangst te tekenen.

Category: De bezorging

Nee, dit is niet mogelijk. Voor de overhandiging van uw nieuwe paspoort, ID-kaart of rijbewijs wordt een identiteitscontrole door de bezorger uitgevoerd en daar dient u zelf bij aanwezig te zijn.

Indien u zelf niet aanwezig bent en iemand anders wilt uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs in ontvangst nemen, wordt de procedure door de bezorger afgebroken. U ontvangt per e-mail een melding dat de overhandiging niet is gelukt en krijgt de mogelijkheid om een nieuwe bezorgafspraak in te plannen wanneer u wél zelf aanwezig bent.

Category: De bezorging

Wanneer u niet aanwezig was voor de bezorging van uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs, heeft de bezorger een kaart in uw brievenbus achtergelaten. Op deze kaart staat hoe u een nieuwe bezorgafspraak kunt inplannen (telefonisch of online). Tevens ontvangt u per e-mail de melding dat een bezorger is langs geweest en kunt u zelf makkelijk via MyDynasure een bezorgafspraak online inplannen.

Category: De bezorging

U kunt het beste contact opnemen met een van onze medewerkers die u probeert te helpen. Dit kan via onderstaande gegevens:

Tel:        0348-462 873
E-mail: afspraak@dynasure.eu

 

Category: De bezorging

Per e-mail ontvangt u van Dynasure een afspraakbevestiging betreffende uw bezorgafspraak. In deze e-mail staat ook een Track & Trace link. Door middel van deze link kunt u op de dag van bezorging uw pakket volgen. Ook kunt u op de website van Dynasure via Track & Trace uw bezorging volgen. Hiervoor dient u wel in het bezit te zijn van het Track & Trace nummer en uw postcode.

Category: De bezorging

Via de Track & Trace link in de afspraakbevestiging e-mail kunt u de bezorging volgen. Als blijkt dat de bezorgafspraak niet is doorgegaan, wordt u door Dynasure per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Uiteraard kan er dan een nieuwe bezorgafspraak worden ingepland.

Category: De bezorging

In de afspraakbevestiging e-mail is een tijdvenster aangegeven. Binnen deze tijd kunt u de Dyna bezorger verwachten. Op de dag van bezorging ontvangt u ’s morgens nogmaals een e-mail waar een specifiek bezorgmoment in een tijdvak van 2 uur is opgenomen. Evenals ontvangt u in de e-mail een Track & Trace link om de bezorger en uw pakket te volgen. 30 tot 60 minuten voordat de bezorger bij u arriveert, ontvangt u een sms, mits uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, met de exacte aankomsttijd van onze bezorger.

Category: De bezorging

Nee, de kosten van de bezorging heeft u reeds betaald bij uw gemeente.

Category: De bezorging

Indien uw oude paspoort of ID-kaart was verlopen en reeds heeft ingeleverd bij de gemeente dan is de Dyna bezorger daarvan op de hoogte. De bezorger zal u dan niet vragen naar het oude reisdocument.

Let op: Wanneer u uw oude reisdocument nog niet heeft ingeleverd, maar niet bij de hand heeft, mag de bezorger het nieuwe document niet overhandigen en wordt het proces afgebroken. U krijgt vervolgens een e-mail, zodat u een nieuwe bezorgafspraak kunt inplannen.

Category: De bezorging

Als u nog in het bezit bent van uw ‘oude’ paspoort, ID-kaart of rijbewijs dient u het oude document in te leveren. Onze bezorger is hiervan op de hoogte en neemt het oude document in.

Wanneer u geen in te leveren document heeft, dan ontvangt u uw nieuw document van de bezorger mits alle gegevens correct zijn.

Category: De bezorging

Voordat uw nieuwe rijbewijs wordt uitgeleverd, dient de bezorger uw identiteit te controleren. De bezorger controleert dit a.d.h.v. het oude rijbewijs of een geldig paspoort of ID-kaart.

Daarnaast moet de bezorger contact opnemen met uw gemeente of er geen belemmeringen zijn voordat hij/zij het nieuwe rijbewijs uitreikt. Indien u het oude rijbewijs dient in te leveren, zal ook dit document door de bezorger worden gecontroleerd alvorens hij het nieuwe rijbewijs overhandigt. Om die reden willen wij u erop attenderen om het ‘oude’ rijbewijs gereed te houden. Tevens wordt u gevraagd om een handtekening te zetten voor ontvangst van uw nieuwe rijbewijs.

Category: De bezorging

Voordat uw nieuwe paspoort of ID-kaart wordt uitgeleverd, dient de bezorger uw identiteit te controleren. De bezorger controleert dit a.d.h.v. het nieuwe paspoort of ID-kaart. Indien u het oude reisdocument dient in te leveren, zal ook dit document door de bezorger worden gecontroleerd alvorens hij het nieuwe reisdocument overhandigt. Om die reden willen wij u erop attenderen om het ‘oude’ reisdocument gereed te houden. Tevens wordt u gevraagd om een handtekening te zetten voor ontvangst van uw paspoort of ID-kaart.

Category: De bezorging

Nadat u bij de gemeente heeft aangegeven dat u het paspoort, ID-kaart of rijbewijs thuis wenst te laten bezorgen, ontvangt u een e-mailbevestiging. In deze e-mailbevestiging wordt aangegeven dat u heeft gekozen voor de optie (thuis)bezorgen. U ontvangt, zodra het paspoort, ID-kaart of rijbewijs beschikbaar is en bezorgd kan worden, wederom een e-mail met daarin de mogelijkheid om de bezorgafspraak online in te plannen. Wanneer u geen e-mailadres heeft, dan neemt Dynasure telefonisch contact met u op om de bezorgafspraak samen met u in te plannen.

Let op: heeft u meerdere documenten aangevraagd, dan dient u per document een afspraak in te plannen. De documenten kunnen gelijktijdig op hetzelfde adres worden bezorgd. Wat u wilt!

Category: De bezorging

Load More