Duurzaamheid

Milieu en maatschappij

Wij zijn trots op ons milieumanagementsysteem en onze visie op duurzaamheid. Voortdurend focussen wij ons op het reduceren van onze impact op het milieu. Wij kiezen er bewust voor om onze CO2 uitstoot te compenseren. Dit betekent dat naast bezorging door elektrische voertuigen, alle andere bezorgingen door voertuigen met zuinige dieselmotoren worden uitgevoerd en we deze CO2 uitstoot compenseren. Daarom zijn we de samenwerking met Trees for All aangegaan. Hiermee ondersteunt Dynasure projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomensposities en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2.

Naast CO2 reductie maakt Social return on Investment onderdeel uit van onze maatschappelijke verantwoording. We willen bijdragen aan de maatschappelijke welvaart op lange termijn, daarbij rekening houdend met diegenen die een kwetsbare positie tot de arbeidsmarkt hebben.

elektrisch vervoer
Trees for all
Ferm werk